• Oceňování nemovitostí pro účely bank, FÚ, soudu, dražeb, exekucí, pozůstalostního řízení
  • Ocenění věcných břemen
  • Převody nemovitostí - kupní a darovací smlouvy
  • Nájemní smlouvy
  • Smlouvy o zřízení (zrušení) věcných břemen
  • Prohlášení vlastníka nemovitostí
  • Zpostředkování prodeje nemovitostí
  • Komplexní služby při převodech nemovitostí - u Vás v domě
  • Odborné poradenství ve věci nemovitostí, ohrožených exekucemi apod.
  • Finanční poradenství
  • Zajištění hypotečních úvěrů